Кошница за пазаруване


Антикварни книги

  1  2  3  4  5    
Специално предложение: Строителите на съвременна България в два тома
Автор: Симеон Радев
Анотация: ИЗЧЕРПАНА

L'Alliance Balkanique
Автор: Iv.-E. Guechoff
Анотация: Librairie Hachette ET C' Paris, 1915
Цена: 32 лв.  бр.

Специално предложение: Отец Паисий; обществено-културно-политическо списание; година І, бр.1-16
Автор: Колектив
Анотация: Класьор с първите 16 книжки на обществено-културно-политическо списание "Отец Паисий", издадени през 1928 г.

Специално предложение: Отец Паисий; обществено-културно-политическо списание; година ХІІ, бр.1-10
Автор: Уредник: Г.Константинов
Анотация: Класьор с десетте книжки на обществено-културно-политическо списание "Отец Паисий", издадени през 1939 г.

Отец Паисий; обществено-културно-политическо списание; год.ХІV, кн.1-10
Автор: Уредник: Г.Константинов
Анотация: Класьор с десетте книжки на обществено-културно-политическо списание "Отец Паисий", издадени през 1941 г.

Отец Паисий Обществено-културно-политическо списание; година ХV, бр.1-10
Автор: Уредник: Г.Константинов
Анотация: Класьор с десетте книжки на обществено-културно-политическо списание "Отец Паисий", издадени през 1942 г.

Беломорието-минало-настояще-бъдеще
Автор: Иванъ Балканджиевъ
Анотация: Печатница "Рахмира" 1942 г.

Книга за националните малцинства на Балканите
Автор: Павелъ П. Шатевъ
Анотация: Павелъ П. Шатевъ. Националните малцинства и самоопределението на народите. Трагедията на Балканите. София, Печатница "Съгласие", 1936 г., 96 с.
Цена: 10 лв.  бр.

Книга за заседанията на Демократическата партия през 1920 г.
Автор:
Анотация: Дневници на заседанията на VІІІ редовенъ конгресъ на Демократическата партия,(държанъ на 5,6 и 7 октомври 1920 год. въ София), София, Печатница "Пряпорецъ", 1920, 214 с.
Цена: 19 лв.  бр.

Книга за християнската свобода в посланията на Апостол Павел
Автор:
Анотация: Благовестие христианской свободы в послании Св.Апостола Павла к галатам. Сжатый обзор Н.Н.Глубоковскаго, заслуженнаго ординарнаго профессора С-Петербургской Духовной Академии. С., (Болгария), 1935, 216 с.
Цена: 31 лв.  бр.

Книга за изгонването на българите от Западна Тракия в периода 1919-1924 г.
Автор: Анастасъ Сп. Разбойниковъ
Анотация: Анастасъ Сп. Разбойниковъ. Обезбългаряването на Западна Тракия, 1919 - 1924. С.,1940 г.,Издава Тракийскиятъ наученъ институтъ, Библиотека "Тракия" № 12, 134 с.
Цена: 29 лв.  бр.

Книга за Тракия, издание на Тракийския научен институт
Автор:
Анотация: Тракия - географски и исторически преглед. С., 1946 г., Библиотека "Тракия" № 14, Изд. Тракийски научен институт, 262 с.
Цена: 19 лв.  бр.

  1  2  3  4  5    
© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн