Кошница за пазаруване


Списание "Македонски преглед"


Автор:
Анотация: Списание за наука, литература и обществен живот. Издава Македонският научен институт, година 9, кн. 1 – София – 1934г.


Детайлно описание: Издава Македонският научен институт, година 9, кн.  – София – 1934г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Ив. Снегаров, Един важен българси документ от Корчанско …1 стр.
Л. Милетич, Едно писмо от Бобошчица (Корчанско) до ексарха Антим 1 (1873 г.). Нов принос към българската диалектология  …17 стр.
Димитър Яронов.  Въпросът за етническото потекло (етногенезиса) на българите о Западна България и Македония през последните 10 години …31 стр.
А.М.Селищев, Македонская диалектология и сръбските лингвисти А.Белич и неговите последователи …53 стр.
Ив. Хаджов. Критически бележки върху някои от вестите за Братя Миладинови …89 стр.
 
Рецензии и книжовни вести
Проф. А.М. Селищев, Македонские Кодики 16 – 18 век. Очерк по историческа етнография и диалектология на македония – Рецензия от Л. Милетич …115 стр.
Хр. Силянов. Освободителните борби на Македония. Том 1. Илинденското възстание – Рецензия от В. Йонова …118 стр.
Н. Хартвиг за Македония в сборника документи „Международни отношения в епохата на империализма” Том 1 …123 стр.
Анри Поци. Войната се връща. Рецензия от Л. Милетич  …125 стр.
Н. П. Филипов, Якоруда. Рецензия от Л. Милетич  ….138 стр.
Сборник за етнографии и фолклор на Южна Сърбия и съседните области. Рецензия от Д. Яранов …142 стр.

Френско резюме и съдържание на книгата  …145-177 стр.

Македонски преглед – списание за наука, литература и обществен живот
Издава Македонският научен институт, година 9, кн. 2  – София – 1934г.
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
Л. Милетич, Към историята на инфинитив в българския език …1 стр.
А.М. Селищев, Завет Первой Юстиниянин …9 стр.
Д.Яранов, Името на град Ямбол …17 стр.
Петър Динеков, Писма на Кузман Шапкарев до проф. Марин Дринов …25 стр.
А. М. Селищев, Македонская диалектология и сербские лингвистъй …57 стр.
Ив. Хаджов, Критически бележки върху някои от вестите за Братя Миладинови  …88 стр.
Кирил Мирчев, Изяснение на коренно „Ь” в Неврокопския говор …111 стр.
 
Рецензии и книжовни вести
Ernest Pezet et St. Simondet, La Yougoslavie en peril – Рецензия от Л. Милетич …123 стр.
Аleusander Bruckner, Cyrillo-Methodiana, Рецензия от Ив. Леков …132 стр.
Kari Kadlec, introduction a letude comparative de Lhistoire du droit public des peoples slaves – Рецензия от Владислав Алексиев …136 стр.
Кл Мирчев, Мнимите сърбизми в езика на южномакедонските приказки, издадени от проф. П.А.Лавров и проф. Й.Поливка …141 стр.
PVujevic, Paralele entre les climats des basins dOhrid et de Bitoli-Prilep – Рецензия от Д. Яронов …144 стр.
Гласник георафског дружества – Рецензия от Д. Яронов …145 стр.
C. Kassnerq Die Seespiegelschwankungen des Ostrovsees in Makedonien – Рецензия от Д. Яронов …
Хр. Силянов, Спомени от Странджа. Бележки по Преображенското възстание в Одринско, 1903г. – Рецензия от Виолета Йонова …149 стр.
Френско резюме на съдържанието на книгата …153-170 стр.
----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------


Македонски преглед – списание за наука, литература и обществен живот

Издава Македонският научен институт, година 9, кн. 3 и 4  – София – 1934г.
 
 СЪДЪРЖАНИЕ
Ив. Снегаров. Първата българска печатница …1 стр.
Н.П.Благоев. Международното положение на България във времето на княз Крум и неговата държавна политика …63 стр.
Юрд. Трифонов. Бележки върху известията за Св. Иван Рилски …77 стр.
Ив. Снегаров. Един охридски документ…113 стр.
Ст. Чилингиров. Първите македонски възстания …129 стр.
Хр. Силянов. Атентатът против султана и армено-македонските революционни връзки …143 стр.
Кирил Мирчев. Проф. М.Малецки за някои от проблемите на македонската диалектология  …169 стр.
Ив. Хаджов. Бележки върху стихотворенията на Константин Миладинов …181 стр.
Щедро дарение за Македонския научен институт Писмо на покойния Георги Стрезов …213 стр.
 
Рецензии и книжовни вести
Руски записки. – Рецензия Ив. С. …217 стр
Велико Йорданов. Лайпциг и българите – Рецензия Ив. С. …221 стр.
Кр. Крачунов. Марин Дринов (1848-1905) Живот и дейност …227 стр.
Ангел Неделев. За род и родина. Рецензия Ив. С.  …231 стр.
A. Mazon et A. Vaillant.  – Рецензия К.Мирчев …235 стр.
M. Lascaris – Рецензия Ив.С. …239 стр.
Д-р Ассен Ив. Крайниковски – Рецензия Н. Коларов …244 стр.
Методий Попов. Наследственост раса и народ. Расова принадлежност на българите - Рецензия Димитър Яранов 246 стр.
Боривоше Ж. Милошевич. Високе планине у нашия Кральевин. Београд – Рецензия Димитър Яранов …250 стр.

Добре Ганчев. Спомени – Рецензия Ив. С. 255 стр.
Петар С. Иованович. Уздужни речни профили – Рецензия Дим. Яронов …259 стр.
Проф. Ив. Снегаров. Солун в българската духовна култура. Исторически очерк и документи  - Рецензия Ив. Дуйчев …265 стр.
Професор Ив. Снегаров. Скопска епархия. Исторически очерк и възражения върху съчинението на проф. Р. Груич  „Скопска митрополия” – Рецензия Ив. Дуйчев …268 стр. 

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн