Кошница за пазаруване


Списание "Македонски преглед"


Автор:
Анотация: Списание за наука, литература и обществен живот. Издава Македонският научен институт, година 8, кн. 1 – София – 1932г.


Детайлно описание: СЪДЪРЖАНИЕ
Проф. Ив. Снегаров, Учредяването на Българската православна църка …1 стр.
Проф. М. Сперанский, „ЗлъIе дни” в приписках Ассеманова евангелия …42 стр.
Проф. Ив. Снегаров, Пак за епархията на Свети Климент Охридски …54 стр.
Л. Милетич, Из живота на българите в Солунско. По животописни спомени на дядо Трайко Кехайов от село Ватилък …65 стр.
Ст. Романски, Долновардарският говор …99 стр.
Л. Милетич, Собственото име „Кали” у македонските българи в 14 век …137 стр.
 
Рецензии и книжовни вести
Ив. Снегаров, История на Охридската архиепископия-патриаршия от падането и под турците до нейното унищожение (1394 – 1767) – Рецензия от Л.Милетич …139 стр.
Четиво за Македония, Пътувания и студии в г. 1925-1927; С една карта на Македония, 18 рисунки, 15 хармонизирани песни и 20 цветни приложения – Рецензия от Димитър Иванов …145 стр.
Византийски влияния в българските, сръбските и славяно-румънските хрисовули – Рецензия от Влад Алексиев …150 стр.
Украинските извори  за църковното право. Издание на Украинския научен институт – Рецензия от Вл. Алексиев …154 стр.
Иван Сакъзов, Стопанските връзки между Дубровник и българските земи през 16 и 17 столетие – Рецензия от Вл. Алексиев …158 стр.

Давид Хънтър Милър, Моят дневник от Конференцията в Париж с документи – Рецензия от Сим. Евтимов …161 стр.

Македонски преглед – списание за наука, литература и обществен живот
Издава Македонският научен институт, година 8, кн. 2 – София – 1932г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
Л. Милетич, Прилагателни членни форми в старобългарския език …1 стр.
Кирил Мирчев, Източномакедонското и родопското „боедин”, словенско „ (n)obeden” и западно-славянско „zadny-zaden” …9 стр.
Дим. Яранов, Страници из историята на сръбско-българските взаимни отношения …23 стр.
Л. Милетич, Към особеностите на гевгелийския говор …51 стр.
Дим. Яранов, Разлог. Областно географско изучаване …71 стр.
Кир. Мирчев, Принос към словаря на неврокопското наречие …113 стр.
 
Рецензии и книжовни вести
Алберт Гешке, Немската политика по македонския въпрос до турската революция 1908г. Дисертация, 1932. Рецензия от Л. Милетич …135 стр.
Миша неготинац, Македонке. Народна лирика, крушевац 1932 – Рецензия от А. Селишчев …146 стр.
К. Н. Петканов, Характерни черти на българина …152 стр.
Рецензия т Ив. Леков …158 стр.
Стоян Новакович за македонските българи  - Собщава Д. Яранов …166 стр.
„Жалостна песен за българския народ в Охрит и Струга и за секой българин” . В книгопечатницата от Никола Стефановича – Съобщава Л. Милетич …168 стр.
Три български евангелия с гръцко писмо на долновардарско наречие – Съобщава Л.Милетич ….173 стр.
Една интересна дописка от солунското село Киречкой от края на миналия век – Съобщава А.Селишчев …180 стр.
Д. Иванов, Съвременната славистика в Чехословашко  …183 стр.

Македонски преглед – списание за наука, литература и обществен живот
Издава Македонският научен институт, година 8, кн. 3 – София – 1933г.
СЪДЪРЖАНИЕ
А.М.Селищев, В Кукуше в 50-х годах 19 век …1 стр.
Ив. Дуйчев, Същинското значение на името МохQos  у Анна Комнина ( Принос към историята и географията на Македония) …14 стр.
Д.Ив.Ников, Преселници от Македония в Чепинското корито …37 стр.
Хр. Шалдев, Положението на българите в Боимия след руско-турската война (1877)
Н.А.Мушмов, От миналото на град Струга …61 стр.
Кирил Мирчев, Предлозите „Въ” и „Съ” в македонските говори (Принос към руско-българските езикови успоредици) …69 стр.
Димитър Яранов, Разлог. Областно географско изучаване …77 стр.
 
Рецензии и книжовни вести
Петър А. Лавров и Г. Поливка, Народни южномакедонски приказки. По ръкописи на Ст. Веркович…129 стр.
Рецензия от Владислав Алексиев …138 стр.
Рецензия от Л. Милетич …142 стр.
Хр. Зографов, Македония минало и нова борби. Рецензия от В. Йонова …151 стр.
Никола Коларов. От Ньой до свободата на Македония, рецензия от В. Йонова …159 стр.
Иван Коларов, Македония и българското племе, рецензия от Д. Яранов …163 стр.
Прот. Ив. Гошев, Нови данни за историята и археологията на Бачковския манастир. Рецензия  Вл. А-в …165 стр.
Френско резюме на съдържанието на книгата . 167 – 194 стр.

Македонски преглед – списание за наука, литература и обществен живот
Издава Македонският научен институт, година 8, кн. 4  – София – 1933г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Ив. Дуйчев, Същинското значение на името МохQos  у Анна Комнина ( Принос към историята и географията на Македония) …1 стр.
А.М.Селищев, К изучению Македоно-болгарских записей. А.М. Селищев, Из биографии Станиславъй Балкановой  ( Страници из историята на българското образователно и национално движение в Македония …25 стр.
Кост. Г. Молеров, Из културното и обществено минало на българите в Банско …28 стр.
Влад. А. Каламанов. От Кукш през Легадина до Бешик-гьол …55 стр.
Кирил Мирчев. Едно ръкописно сборниче на централно македонско наречеие от средата на миналия век …71 стр.
Дим. Яронов, Разлог. Областно географско изучаване …85 стр.
 
Рецензии и книжовни вести
Българските земи в новата немска, географическа енциклопедия. Рецензия от Дим. Яронов …131 стр.
Проф. Ст. Романски, Правописен речник на българския книжовен език. С посочване изговора и ударението на думите – Рецензия от Л. Милетич …149 стр.
Карта на Македония в географичните и граници в мерки от Д. Яранов. Изработена и печатана под ръководството на капитан Д-р Д. Стоянов. С 10 факсимилета от стари карти на Македония в текста и 6 листа от картата в края и 6 листа от картата в края. – Рецензия от Л. Милетич …152 стр.
За произхода на македонското българско наречие ушче (уште) – от Ив. Леков …154 стр.
К. Крачунов. Правата на българите върху Македония, Тракия и Добруджа. Според 150 дипломатически документи и видни мъже. Рецензия от Л. Милетич …165 стр.
Какво мислят сърбите за Македония преди 60 години – от Д. Яранов …166 стр.
Френско резюме на съдържанието на книгата …168 – 204 стр.

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн