Кошница за пазаруване


Свобода или Смърт, биография на Гоце Делчев


Автор: Мерсия Макдермот
Анотация: "Посвещавам на 100-годишнината на освобждението на България от осванско робство 3 март 1887" Мерсия Макдермот


Детайлно описание:  

“Времето ще смекчи горчивината, ще уталожи болката и бъдещите поколения ще гледат на граничните пилони – ако те изобщо още съществуват – само като на оградата на съседска градина, а не като на колове, забити в живи сърца. Може би те ще се чудят как е било възможно прозвището “велики” да се дава на сили, чиито претенции за “величие” са почивали върху господството им над потиснатите народи и върху способността им да шантажират по-слабите държави. Защото величието не може да се измерва със силата или ръста, а с човечността. То не принадлежи на силните, а на творците на красотата и на онези, които по най-различни начини са донесли утеха и напредък на човечесвото. То пинадлежи на онези, които се стремят, колкото и неустешно, да превърнат ада в рай; на онези, които, макар и оплетени в примката на омразата и кръвопролитието, високо заявяват, че всички хора могат да бъдат и ще бъдат братя. И величието на тези хора е вечно.”
Мерсия Макдермот

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн