Кошница за пазаруване


Разпилени бисери


Автор: Ваклуш Толев
Анотация: Читателю, Болка нямам, нито тъжба съм направил срещу съблазънта да изгоря десетгодишното си творчество - 100 стихотворения, 16 поеми и 3 драми. С тази стихосбирка на правя изповед за оневиняване, нито съпоставка с маловръстието в съвременната ку
Цена: 10 лв.  бр.


Детайлно описание:

„Тогава нека моят гробен камък, 

където пътник ще иска да чете,
да няма надпис, щото Дух и пламък
е бил моят път и мойто битие.”
из „Посвещение”
 
Ваклуш Толев е известен като богослов и автор на изследването „История и теория на религиите” в три тома, на метафизичния труд „Седемте лъча на еволюцията” и на книгата „Духовните дарове на България”. Стихосбирката “Разпилени бисери” събира запазените фрагменти от едно мащабно поетично творчество, включващо над 1000 стихотворения, 16 поеми и 3 драми. Голяма част от тях са създадени в периода 1946-1956 г. и скоро след това са напълно унищожени. До читателя днес достигат творби, които в по-късните години са посвещавани по различни поводи на близки и приятели на автора.

Сборникът е издаден през 2008 година по повод 85 годишнината на Ваклуш Толев.
 

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн