Кошница за пазаруване


Православната църква на българите в Америка– 1 том


Автор: Георги Генов
Анотация: Православната църква на българите в Америка– 1 том (1794-1924), София 2013г. Издава ТЕМПО; Второ преработено и допълнено издание на "Американската православна църква на българите", т.1, ч.1; Издание в 5 тома - ЦЕНА 45 ЛВ
Цена: 9 лв.  бр.


Детайлно описание: Десетилетието на първите български православни общини, храмове и мисионери (1905-1915)

..."От 1903г. започва онзи период от живота на българската емиграция в Америка, който ни интересува най-пряко. Погромът на Илинденско-Преображенското възстание предизвиква най-голямото преселение отвъд океана на бежанци от Македония и Одринско. В периода 1903-1904г. българските колонии се разпростират все по-навътре в континента и преминават отвъд Мисисипи (Сент Луис), а от него в 1904г. се формират две от най-многобройните български поселения: в градчетата Гранит Сити и Медисън, щата Илиноис.

Към 1908г. според първите български православни мисионери (йеромонах Теофилакт и свещеник Хр. Карабаше) в Медисън живеели 1180 българи, а в Гранит сити – 1220. Тези данни са изключително прецизни, защото са събрани от „врата на врата” и са изпратени до Св. Синод в София и Министерството на външните работи и изповеданията в отговор на специална заръка…


Като се добави, че в Сент Луис българите в периода 1907-1910г. достига близо 1000 души, в Иист Сент Луис също е имало наши сънародници (около 15 семейства), може да се заключи, че в тези четири града през първото десетилетие на 20-ти век се формира най-голямата българска общност, възлизаща на 3500 души. Ето защо не бива да ни учудва факта, че именно в това средище на българската емиграция се зараждат и първите църковни общини, построяват се първите две български черкви…

През следващите 1906 и 1907 година Екзархията в Цариград бива уведомявана неколкократно за желанието на българите от Медисън и Гранит сити да имат свои свещеници и храмове. На свой ред тя се обръща за помощ към Св. Синод в София….В телеграмата от Цариград е добавено още, че в едно от писмата, получено ог Гранит сити, се съобщавало, че заселилите се там българи решили да си съградят църква на името на Св.св. Кирил и Методий, „придобили вече мястото за тая цел и избрали настоятели, които да ръководят  постройката”

От казаното до тук следва, че първата българска православна община се заражда в гр. Медисън. Паралелно, или малко след това, подобно образование се появява и в Гранит сити, за което свещ. Христо Карабашев отбелязва в един от докладите си до София, че по същество двата града са „слети”, а в друг, че „съставляват един град от две части”..."

 

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн