Кошница за пазаруване


Отец Паисий - 1941 г.


Автор:
Анотация: Обществено-културно-политическо списание, Печатница "Изгрев", София - 1941г.


Детайлно описание: Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 1

Съдържание:
Е. Багряна – Пред  Новата година (стихотворение)…3стр.
Г. Константинов – Филството, фобството и националните интереси…4стр.
Н. Коларов – Идеал, борчески дух и национално мислене…10стр.
Александър Кюркчиев – Имената българин и България…16стр.
Гр.Пенчов – Училища за нашите сънародници в чужбина
Райна Кацарова – Българката
ПРЕГЛЕД
Външен: - Българската външна политика. В Средиземно море. Африканският фронт. Поведението на Америка. Между Германия и СССР. Събитията н Румъния – от Антоний М.Николов…32стр.
Вътрешен – Нашият път е очертан – Димитър Тодоров…36стр.
Културен – Езиковите и литературни връзки между руси и българи от Ив.Пеев-Плачков…41стр.
Стопански – Бюджетът на държавата. Търговията ни със СССР – от Хр.З…43стр.
Книжовен – Библиотеки „Художествено историческо четиво”, „Велики българи” и „Български царе”. „България през вековете – видения на стария воин” – разглеждат Пенка Георгиева и Борис Маковски…45стр.

Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Сказка за Германия; Силистренски клон на Съюза от Дим.Тод. и Х….47стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 2
Съдържание:
Ив. Орманджиев – Излазът на България на Бяло море…49стр.
Стефан Йовев – Месиянската роля на българския народ….55стр.
Любен Мелнишки – Балканът и българският народ…58стр.
Ив.Кр.Стойчев – Знамето на Панайот Волов е запазено….64стр.
Д-р Витез Иван Наги – Унгарците и българите…70стр.
ПРЕГЛЕД
Външен – Българската външна политика. Гостуването на унгарски министър професор Хоман. Българо-турската декларация. България и тристранния пакт. Външните събития от Антоний М. Николов. Революционни дни в Румъния от Хр.Капитанов…82стр.
Вътрешен – пропаганда. Истински патриоти. Приобщаването към държавата. Българо-унгарска културна спогодба от Дим. Тодоров…83ср.
Стопански – Пенсиониране на земеделските стопани и занаятчии от Хр. З-в….86стр.
Книжовен – Проф. Г.П.Генов – България и Европа от Г.Клисаров….89стр.
Ан.Сп. Разбойников:  Обезбългаряването на Западна Тракия (1919 – 1924). Проф. Ст.Баламезов: Границите на България – принос към историята на българо-сръбските и българо-румънските обществено-политически отношения към 1867-1878г.. от Д.Т…91стр.
Българи които са работили за свободата на наши съседи – Хаджи Христо Вулгарос пръв министър при крал Отон гръцки – от Георги Илков…92стр.
Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Дейност за пример и похвала от Д.Т….94стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 3 и 4
Съдържание:
Н. Фурнаджиев – В Тракия…98стр.
Магда Петканова – Към Тракия…99стр.
Хр.Караманджуков – Благодатната Беломорска равнина…102стр.
Д-р Ив. Пенаков – Българският излаз на Егея е от европейски интерес….108стр.
А.Сп.Разбойников – Обезбългаряване на Западна Тракия…119стр.
Ив. Панделеев – Из духовния живот на тракийските българи….128стр.
Любен Мелнишки – Вековният ни стремеж към Бяло море…135стр.
Никола Коларов . Няколко документи засягащи Беломорието…140стр.
Хр.Вакарелски – Битът на българите в южните тракийски предели…148стр.
Г.Константинов – В.Друмев като обществен мислител…155стр.
ПРЕГЛЕД
Външен – Пролетта на 1941г.. Германските войски в България. Становището в Югославия. Победите на Гърция и Англия. България и събитията от Антоний М.Николов…163стр.
Културен – Пътят на българската книга – Г.Константинов…169стр.
Вътрешен – Писатели и журналисти на събитията. Запасното войнство.дирекцията за националната пропаганда. Културно издигане на народа ни. Час на войника. Благодарност към освободителите. Дни на възторг и изпитание. Човечността на българина от Дим. Тодоров…174стр.
 
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 5 и 6
Съдържание:
Ив. Вазов – Охридското езеро…181стр.
Ив. Вазов – Великото послание…182стр.
Йордан Бадев – Великото събитие…183стр.
Кръстьо Велянов – Още веднъж удари часът на българската интелигенция…186стр.
Димитър Талев – Робство и освобождение…189стр.
Хр.Д.Бръзицов – В свободна Македония…200стр.
Ив. Павлов – С българските войски към Бяло море…210стр.
Д-р Ив.С.Пенаков – Македонската проблема пред съюза за Обществото на народите…234стр.
Г.Константинов – Какво е за нас Македония…246стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Всебългарска радост. Празникът на труда.празникът на храбростта. Израз на българската признателност. Свещеният огън. Една голяма задача – от Дим.тодоров…264стр.
Външен – Обединението на българския народ. Английските поражения в Близкият изток. „Хууд” и „Бисмарк” от Ант.М.Николов…269стр.
Културен – Библиотека Свети Климент – съобщава: Ив. Пеев – Плачков…272стр.
Из живота на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Приветствени телеграми. На Гергьовден. Заслужено първенство. Възторжена преценка на делото на Всебългарския съюз „Отец Паисий”. Радостта на Бургас за освобождението на поробените български земи. Те, навред все те, учителите и свещеникът от Д.Т…..274стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 7
Съдържание:
Пророчеството на Вазова…281стр.
Проф. Г.П.Генов – България и последните събития…283стр.
Професор М.Арнаудов – Вазов пред потомството…294стр.
Ст.Чилингиров – Паисиевата Славяно-българска история…299стр.
А.Цветков – Светостта на бащиния дом…304стр.
Хр.В. – В служба на Родината и културата…309стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – народни празници. Грижи за новоосвободените. Защите на държавата. Придобивки и загуби. Първата великобългарска година – от Дим.тодоров…317стр.
Външен – Германо-съветската война. Европа и новото стълкновение. Една отстранена опасност за България. България и британската политика от Антоний М.Николов…323стр.
Културен – Документи за българската история в турските архиви. Сръбски претенции за Македония – от Ив. Пеев – Плачков…326стр.
Писмо от Васил Друмев до Павел Калянджиев от П.Бананов…328стр.
Приложение – Портрети на Ив. Вазов и Паисий, от проф. Илия Петров

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 8
Съдържание:
Д-р Л. Владикин: - Външно-политическо развитие на България след Световната война…329 стр.
Г.Константинов – Български будители от Македония…335стр.
М.Геров – В Македония…354стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Двойният празник. В зашита на държавата. Ликуваща Добруджа. Връзки с новоосвободените земи. На стопанския фронт. Пътят на България – от Димитър Тодоров…360стр.
Международен – Външна политика на България. Унгария и България. Германия и България.Поражението на Съветския съюз. Между Съединените Щати и Германия – От Антоний М. Николов…365стр.
Културен – Васил Левски и Македония – От Никола Филипов…370стр.
Просветна дейност на женските дружества през епохата на Възраждането – От Вяра Бояджиева – Фол…371стр.
Българи в чужбина – Българин от Силистра – румънски владика – От Хр. П. Капитанов. …374стр.
Из живота и дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий”: Химн на Отец Паисия. За годишнината от подписването на Ньойския договор. Съюзни издания. За общонародното дело на Всебългарския съюз „Отец Паисий”. Обадете се. – От Д.Т…376стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 9
Съдържание:
Негово Величество Царят за тържеството на българската правда….381 стр.
Преди двадесет и две години в Ньойи от Проф. Г.П.Генов…383 стр.
Жертвите на България през войните за освобождение и обединение от Дим. Павлов…390 стр.
Българино, помни Ньой – от Д. Тодоров…396стр.
Няколко дни в Македония от Хр. Д. Бръцизов…406 стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Празници, поменни дати и гостувания. От Дим. Тодоров…412 стр.
Външен – Пътят на България. България и противокомунистическия пакт. Войната. Поведението на Финландия от Антоний М. Николов…416стр.
Българи в чужбина – Първото българско училище в чужбина, основано през 1402г. в Молдова от Христо П. Капитанов.
Книжнина – Проф. Д-р Ст. Младенов – Етимологически и правописен речник на българския книжовен език – от Хр. Вакарелски…424 стр.
Из живота и дейността на всебългарския съюз „Отец Паисий”: - Отзиви и преценки за делото на Съюза…426 стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 14, кн. 10
Съдържание:
Войната в далечния изток – от Проф. Г.П.Генов…429 стр.
Интелигенция и народ в нашето минало, настояще и бъдеще от Ив. Орманджиев…440 стр.
Изтекла година от Антоний М. Николов…450 стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Първата година на националното ни обединение. Присъединяването  на новоосвободените земи. Установяване на цените. Петгодишен земеделски план. Културни завоевания. Гостуването на хърватски министри. Благопожелания от Дим. Тодоров…460 стр
Външен – Войната в далечния изток. Германия и Италия във война срещу Америка. Между Хърватски и България от Антоний М. Николов…466 стр.
Книжовен – Стефан Станчев – Живият Паисий. Д-р Н. Шейтанов и Н. Памукчиев: Великобългарска младеж – рецензират Д.Минев и Гр. Пенчов…470 стр.
Из живота и дейността на всебългарския съюз „Отец Паисий” : Всебългарския съюз „Отец Паисий” заема достойно място в нашия живот. Нови съюзни клонове…473 стр.
Съдържанието на 14-та годишнина на списанието…476 стр.

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн