Кошница за пазаруване


Отец Паисий - 1939 г.


Автор:
Анотация: Обществено-културно-политическо списание, Печатница "Изгрев", София - 1939г.


Детайлно описание:
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.1
Съдържание:
Проф. Г.П. Генов – Пред новите събития…..3 стр.
М.Ив. Седев – Капризната съдба на българския народ….11стр.
Г.Константинов – Григор Пърличев…14 стр.
Д-р Ив.С.Пенаков – Румънското училище в Добруджа до 1938г…..22стр.
ПРЕГЛЕД
Външен – Напрежението през последните дни, от проф. Г.П.Генов…33стр.
Книжовен – Карта на борбите за освобождение на българския народ, 1595-1919, съставил М.Ив.Седев, разглежда: Никола Филипов…36стр.
През Полша – Сборник статии, разглежда Г.Керемидчиев…38стр.
Народен глас – български народен и независим вестник…40стр.
Добруджанска реч – независим информационен вестник от Д.Тод…41стр
Българи в чужбина:
Български дружества и училища в чужбина, от Т….42стр
25 години на стража за опазване на Българския дух от П.Ат….45стр.
Редакционни

До настоятелите и абонатите на сп. „Отец Паисий”…48стр.
 
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.2
Съдържание:
Никола Коларов – Поглед върху народностния ни развой…49стр.
Н.Станев – Проф. д-р Васил Н. Златарски…54стр.
Кръстьо Велянов – Македония и българските освободителни борби…61стр.
Константин Мутафов – Архивите на нашите общественици…68стр.
П.Атанасов – Българите в Унгария…73стр.
 
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Народната вяра от д-р Ал. Сталийски…83стр.
За тримата вечни сеячи от Димитър Тодоров…85стр.
България, Черно море, Проливите и Бяло море, резюме на сказката на проф.Г.П.Генов…86стр.
Външен – Освобождението , Букурещката конференция на Балканското споразумение, Испанският въпрос, Спорът между Италия и Франция, от проф. Г.П.Генов…88стр.
Книжовен – Минало, сегашно и бъдеще. Ив. Н. Караиванов: Исторично-географски картини и впечатления от участието на перничани и рилци в световната война (1915-1918) от Х…94стр.
Български дружества  в чужбина – Българско академично дружество „Св.Св. Кирил и Методий” в Бърно от Т…….95стр.
 
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.3
Съдържание:
Петър Огнев – Добруджа. Исторически бележки…97стр.
Д-р И.Ст.Кюстенджалиев – Населението в Добруджа…107стр.
Хр.Въргов – Уйлсоновите принципи отново на сцената….119стр.
Ст. Кабасанов – Нови възродители…125стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен  - Славица от Дим. Осинин…129стр
Външен – Германската външна политика (причини и последици). Съдбата на Чехословашко. Поведението на западните сили. Идеята за противогермански блок. Германо-румънският договор. Средиземноморският въпрос – от проф. Г.П.Генов…132стр.
Книжовен – 1) Българско народно творчество, отбор и характеристики от проф. М.Арнаудов, от Г.Керемиджиев…139стр.
2) Годишен рапорт на българското почетно генерално консулство в Братислава за 1938г. от Дим. Тодоров…141стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.4
Съдържание:
Димитър Тодоров – Днес и утре…145стр.
Николай Г.Паяков – Народностното възпитание на българската младеж…151стр.
Никола Коларов – Павел Николаевич Милюков…157стр.
Д.Попов – За най-яките стълбове на възраждането…163стр.
Владимир А.Караманов – Дядо Ильо воевода…170стр.
ПРЕГЛЕД
Културен – Петна и сенки върху народностния характер на българина от Х….179стр.
Външен – България и общественото мнение в чужбина, новото положение на Балканите и действията на двата противни блока, дейността на оста Рим-Берлин, унгарските претенции, посланието на президента Рузвелт, от проф. Г.П.Генов…183стр.
Из живота на съюза – Казанлък от Д.Тодоров…190стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.5
Съдържание:
Антоний М. Николов – Пред утрешния ден….193стр.
Н.Станев – Преглед на великата френска революция….195стр.
Д-р И.С.Пенаков – Нови документи за делото от 1919г….204стр.
Дим. Осинин – Вечният Ботев….212стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Май – месецът на прослава на хубавото и доброто у нас от Дим. Тодоров…222стр.
Културен – Двамата равноапостоли от А.Цветков…224стр.
Априлското възстание от проф. д-р Хр. Тодоров….228стр.
Външен – Двата фронта, поведението на Съветска Русия на Балканите от проф. Г.П.Генов…232
Книжовен – Ал. Йосифов Бохачек, град Никопол през вековете, разглежда А.Цветков…238стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.6
Съдържание:
Проф. Г.П.Генов – Възможна ли е нова международна конференция?....241стр.
Хр.Въргов – България и Балканското споразумение…250стр.
Д.р И.С.Пенаков – Един докумен от 1913г….256стр.
Никола Коларов – Петнадесет видни чужденци по българските въпроси…262стр.
ПРЕГЛЕД
Външен – Балканското споразумение, поведението на СССР в далечния Изток и една обща война, спорът за Данцинг от проф. Г.П.Генов…275стр.
Книжовен – Д-р Г.Кьовер: Историята на една измяна. Мъченичеството на народностните малцинства и Обществото на Народите, разглежда Д-р К….283стр.
 
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.7
Съдържание:
Проф. Г.П.Генов – В дни на изпитания…289стр.
Антоний М.Николов – Неутралитет на България…293стр.
Д-р К.Манчев – Малко история около въпроса за малцинствата и ревизия на договорите за мир…296стр.
Николай Паяков – Преображенското възстание …299стр.
П. Григоров – Йеросхимонах Спиридон…303стр.
Д-р Ив.С.Пенаков – Николай Йорга и един негов румънски критик…310стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Новата война, кризата, която докара войната, защо Русия отиде с Германия, усилия да се прекрати войната, положението на Балканите от проф. Г.П.Генов…325стр.
Книжовен – Пътят на нацията. Нова книга от Сотир Янев. Разглежда Христо Заимов…331стр.
Из живота и съюза на „Отец Паисий”, Битова вечер в град Белово, от К….333стр.
Съобщения от чужбина
Какво вършат други народи за своите сънародници в чужбина от Т….334стр.
 
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.8
Съдържание:
Никола Коларов – П.К.Яворов, като национален деец…337стр.
Дим. Павлов – Трите воюващи държави по територия и население…348стр
Хр.Въргов – Войната и мирът в историята…355стр.
Добри Попов – Един търговски болярски род…358стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Втори месец в мир всред война, светът живее в страшно объркване на понятията, ние прекарахме много по-спокойно от много други неутрални народи, речта на Негово Величество Царя, ден на българския Червен Кръст, ден на пострадалите от войните, от Бога благословена земя, похвален пример за единение от Дим. Тодоров…365стр.
Външен – Застой във военните действия, усилията за мир, дипломатическите акции, какво ще бъде поведението на Русия?, поведението на Италия и Унгария, блок на неутралните, заключение от проф. Г.П.Генов…370стр.
Некролози – Стефан Л.Костов, Христо Силянов, Никола Обретенов от Г.К….377стр.
Българи в чужбина – Българската колония в Египет от О.Чавова…380стр.
Из живота на всемирния съюз „Отец Паисий”. Прославата на Отец Паисия в София и в провинцията от Д.Т. ..382стр.
 
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.9
Съдържание:
А. Каралийчев – Ония, които умряха за родината 389стр.
Ст.Чилингиров – Русия и българското възраждане…392стр.
Петър Атанасов – Български селища в чужбина…405стр.
Д-р Ив. С.Пенаков – Малцинствената защита пред Обществото на народите…416стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Третият тревожен месец, Голяма задушница, Ньойския договор, празникът на занаятчиите, ден на слепите, ден на полицията, зимната помощ, последиците от войната, свещеникът и учителите от Дим. Тодоров…422стр.
Проблемите на военното време от Хр.Заимов…427стр.
Външен – Новата фаза на войната, стопанската война, Правителствената промяна в Румъния, положението в Югоизточна Европа, дипломатическата акция на Англия и Франция, Русия и Япония от проф. Г.П. Генов…430стр.
Книжовен – G.P. Guenov professeur de droit international – Le Traite de Neuilly et La Bulgarie. Preface du Colonel Leon Lamouche. Paris 1939. Разглежда Никола Коларов…436стр.

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание – година 12, кн.10
Съдържание:
Г.Константинов – Пред новата година..437стр.
Никола Коларов – След двадесет години…439стр.
Н.Алексиев – Образът на Отеца Паисия…444стр.
Ив.К.Стойчев – Руски понятия за нас през епохата около Кримската война…447стр.
Добри Попов – Един търновски болярски род…452стр.
ПРЕГЛЕД
Вътрешен – Месецът и годината, които си отиват и тия, които идат: ден за християнизиране на младежта, зимната помощ, организиране на младежта, образование на българската младеж, Св. Климент Охридски, 50-сет годишнината на университета, български филм от Дим. Тодоров…460стр.
Външен – Войната на западния фронт, морската война, Русия и Финландия, Италия и Балканите, от проф. Г.П.Генов…468стр.
Книжавен – Две важни книги върху Балканските проблеми от д-р И.С. Кюстенджалиев…474стр.
Съдържание на 12 годишнина…481ср.

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн