Кошница за пазаруване


Отец Паисий - 1928 г.


Автор:
Анотация: Обществено-културно-политическо списание, Печатница "Изгрев", София - 1928г.


Детайлно описание: Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 1

Съдържание:

Професор С. Беламезов – По становищата на списанието
В.Т.Велчев – Българският народностен въпрос след погрома
Професор Доктор Ив. Георгов – Последната позиция на сърбите по македонския въпрос
Професор Гавр. И. Кацаров – Урокът на историята
Професор Г.П.Генов – Германските репарации
Професор Доктор Ст. Младенов – България на първия международен конгрес по езиковедение в Хага
Д.Мишев – Балканските народи в списания и книги на чужди езици
Лидия Шишманова – Музика и Театър
Македонски граждани – Важен македонски документ
Д.Мишев – Приветна реч
Всебългарския съюз „О.П.” – Писмо
В.Т.В. и С.Б. – Летопис
Р. – Книгопис

 

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 2
Съдържание:
Професор А. Иширков – Балканите за балканските народи
Професор Г.П.Генов – Войната вън от законите
В.Т.Велчев – Въпросите за малцинствата и репарациите
Професор С.Беламезов – Отзвуци от миналото – Пресансе за възстанието в Македония през 1903г.
Професор А.Теодоров-Балан – Нима за нас?
Д.Алексиев – Културни разрушения в селата от земетресението
Доктор И.С. Пенаков – Южнобезарабски българи в Бразилия
Татяна Е.Киркова – Из дейността на международния съюз на дружествата за Обществото на народине
В.Пундев – Стиховете на Багряна
Лидия Шишманова – Тенорът Ди Мазеи гост на нашата сцена
В. иБ. – Летопис – вътрешен и външен преглед
Р. – Книгопис


Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 3
Съдържание:
Професор Ив. Д. Шишманов – Куденхофе-Калерги и Рамзей Макдоналд за народностините малцинства
Професор Гавр. П. Кацаров – Б.Чичерин за България
Професор С.Беламезов – Отзвуци от миналото – Народностния въпрос и Учредителното събрание
Д.Мишев – Балканские народи в списания и книги на чужди езици – Малцинствата в Европа. Югославски учебник по история.
В.Пундев – „Кошмарът” – пиеса в три действия от Димитър Шишманов
Ник. Д. Мишев – Съвременна българска поезия
Лидия Шишманов – Театър и музика – Шилеровия Дон Карлос на нашата сцена
Д.Мишев – Нови книги – Източно питане от Васил Попович
Панеевропейския съюз – Позив
В. и Б. Летопис – вътрешен и външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 4
Съдържание:
Професор А.Иширков – Идеята за сближение на южните славяни в ново време
Професор А.Тодоров-Балан – За насока в културното развитие
А.П.Стоилов – Отзвуци от миналото – Две записки на Александър Екзарх до руския император Николай 1 от 1846 и 1847 г.
Д. Мишев – Подправки  на исторически факти
Доктор Ив. Кушев – Покровителството на българските малцинства
Petrone – Славянската идея
Лидия Шишманова – Музика и театър – Николай О.Месалитинов
Доктор И.С.Пенаков – Нови книги – Т.Тошев – Селската поземлена собственост в Южна Добруджа
В. – Вътрешен преглед
Професор Ст. Баламезов – Външен преглед
Редакцията – Две опущения

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 5
Съдържание:
Професор Доктор Ив. Георгов – Професор Д-р Иван Д. Шишманов
Професор Г.П. Генов – Три мемоара
В.Т. Велчев – Злодеянието в българскаа скупщина
Професор П. Богаевски – Истината за Сан-Стефанските преговори
Д.Мишев – Подправки на исторически факти (3 и 4)
Д.р Никола Бобчев – Стогодишнината на една книга
В.Пундев – Политическите процеси в Македония под сръбска власт
Добри Христов – Театър и Музика – Непрестанният успех на Панчо Владигеров
В.Т.Велчев – Вътрешен преглед
Професор Ст. Баламезов – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 6 и 7
Съдържание:
Д.Мишев – Творците на Ньойския договор
Професор С.Беламезов – Към въпроса за нашето управление
Професор Гвр.П.Кацаров – Един международен договор от древния изток
Професор. Г.П.Генов – Конгресът на международния съюз за О. на Н.
Доктор Ив. Кушев – Покровителството на българските малцинства
Д.Мишев – Отзвуци о миналото – Сан Стефанския договор
Доктор П.С.Пенаков – Румънската държава заграбва лозята в Южна Добруджа
В.Т. Велчев – вътрешен преглед
Професор С. Балмезов – Външен преглед
 
Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 8 и 9
Съдържание:
Д.Мишев – Парижките договори и мирът
Проф. Д-р Ст.Младенов – Трябва ли да се говори за сръбско-българско споразумение?
Проф. С.Беламезов – Към въпроса за нашето управление
Проф. Г.П.Генов – Конгресът на международния съюз за О. на Н.
2. По сръбския отговор на българското предложение за малцинствата.
3.Гръцкият мемоар
Професор А.Тодоров-Балан – Некултурни теории. 1 теория. „Ти ли ще оправиш света”. 2 Теория. „Туй  да ни е кусурът”. 3 Теория. „От това България няма да пропадне”. „Теория на петте пари”
Д.Мишев – Положението на подкарпатските руси в Чехословакия
Гр. Пенчов  учител по педагогика– По възпитанието на нашите народностни малцинства
Добри Попов зап.полк от генер.щаб– Войната
Д.Мишев – Балканските народи в списания и книги на чужди езици (Славянски юг)
Г.П.Никифоров  генерал-лейтенант от запаза – Участието на България в Европейската война
Д.Мишев – Лев Толстой и Ромен Ролан
В.Т.Велчев – Вътрешен преглед
Д.М.Б. По подписването на пакта Бриан-Келог

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 10
Съдържание:
Д.Мишев – Софийската общинска библиотека
Проф. Д-р Ив.Георгов – Обществото на народите и въпросът за малцинствата
Проф.Д-р И.Фаденхехт – Един предговор
Вл. Дякович – Мисли и спомени на султан Абдул Хамид
Д-р Ал.Недялков – Фашизъм, диктатура и демократизъм
Д-р Ал. Недялков – Фашизъм, диктатура и демократизъм
В.Т. Велчев – Вътрешен преглед
С.Бл – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 11
Съдържание:
Д.Мишев – Български преглед
В.Т.Велчев – Великите сили и балканите
Проф.Д.р Ив.Георгов – Разсадници на нравствена поквара
Я.Тодоров –доцент в университет – Ролята на арбитража в класическата древност
Д-р Н.С.Пенаков – Българските малцинства на конференцията в Прага
Вл. Дякович – Мисли и спомени на султан Абдул Хамид
Ст.П.Василев – Нови книги
Д.Мишев – Невярна обоснова
В.Т.Велчев – Вътрешен преглед
Проф. Ст. Баламезов

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 12 и 13
Съдържание:
Д.Мишев – Първи стъпки към себепознание
Митрополит Стефан – Подбуди за образуването на Всебългарския съюз „Отец Паисий” и неговите задачи
Проф. Г.П. Генов – Какво да се прави в защита на българската народност
Проф. Ст. Баламезов – Съставяне на нови кабинети
Проф. Ал.Тодоров-Балан – Такива сме си
Х.Нам .- Малцинствата в Женева. Нов началник за малцинствата в секретарията на Обществото на нородите
Д-р И.С.Пенаков – Български малцинства в Прага
Г.Тихомиров – Отзвуци от миналото – Достоевски за славянството.
В.Т.Велчев – Вътрешен преглед
Проф. Ст. Беламезов – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 14 и 15
Съдържание:
Проф. Г.Н.Кацаров – Демокрация и демагогия
Проф. А.Иширков – Българите в Бесарабия
В.Т. Велчев – Южните славяни
Митрополит Стефан – По три зачекнати въпроса
Проф. Г.П.Генов – Положението на националните ни въпроси пред общественото мнение и какво да се прави за защита на българската народност
Митрополит Стефан – Заключителни думи и позив към събранието
Т.Г.Баламезов – Мори Перно за балканските държави. 1.Нови балкани: Гърция, България, Румъния и Югославия. 2. Болшевиците искат война
Стефан Аврамов – По началото на сръбската пропаганда в Македония
Проф. А.Иширков – Нови книги
В.Т.Велчев – Вътрешен преглед
Проф. С. Баламезов – Външен преглед

Отец Паисий – Обществено-културно-политическо списание брой 16
Съдържание:
Д.Мишев – Сърбите шумадийци против първите опити за югославска федерация
Проф. Д-р Ив. Георгов – Германия и малцинствата
Х.Нам – Конференцията на народностните малцинства
Николай Дончев – Българската литература и външния свят
Проф.Д.Христов – Лудвиг Куба – нови книги
Проф. А Иширков – Hugo von Koller – нови книги
В.Т. Велчев – Вътрешен преглед
Проф. С.Баламезов – Външен преглед

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн