Кошница за пазаруване


Народни песни от Родопския край


Автор: Николай Кауфман, Тодор Тодоров
Анотация: Изследване на родопския музикален фолклор
Цена: 290 лв.  бр.


Детайлно описание: Николай Янков Кауфман е изтъкнат български музиковед, фолклорист и композитор, удостояван със значими научни титли – чл.-кор., доктор, професор, академик, доктор хонорис кауза. 

Николай Кауфман има изключителен принос в проучването и съхраняването на българския музикален 
фолклор. В това отношение е своеобразен продължител на делото на видни български писатели като Петко и Пенчо Славейкови.

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн