Кошница за пазаруване


Култура, изкуство, религия 3 част


Автор:
Анотация: Книжарница "История" предлага богат спектър от антикварни книги на културна, художествена и религиозна тематика. Цените на книгите са в български лева за един брой.


Детайлно описание: 47. БОЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ - 20 лв. 
48. ICONES BULGARES 1976 – 25 лв. 
49. Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис; Автор: Иван Дуйчев; 1978г. - 35 лв.
50. VEZELAY - 15 лв. 
51. ATHIOPIEN MERIAN - 12 лв. 
52. MERIAN Makedonien und Athoskloster - 20 лв. 
53. АТОН – легенда жива; Автор: Борис Милев-Огин, Михаил Берберов - 9 лв.
54. 12 IKONEN AUS BULGARIEN - 30 лв. 
55. PEINTURE ANCIENNE BULGARE, Автори: Кирил Кръстев, Васил Захариев 1961 - 50 лв. 
56. SLOVENSKO vo fotografii Karola Plicku – 1967 - 35 лв.
57. Спомени за възкръсналото царство. 100 години от обявяването на Независимостта и възстановяване на Царство Българско - 15 лв. 
58. ПРАЗНИЧНЬЙ РЯД СОФИИ НОВГОРОД - 40 лв.
59. ВООБРАЖЕНЬЙ ПОДОБИЕ КНЯЗЕЙ - 45 лв. 
60. ФРЕСКИ ЯРОСЛАВЛЯ ; Автор: В.Г. Брюсова; 1969г.- 30 лв. 
61. IKONEN; Author: Helga Freifrau von Mauchenheim; 1987 - 50 лв. 
62. Стенописни орнаменти от архитектурни паметници в поречията на Струма, Места и Марица; Автор: Захари Димитров 1970 - 40 лв.
63. Икони от мелнишкия край; Автор: Лозинка Койнова Арнаудова; 1980 -  45 лв. 
64. Древнорусские мозаики и фрески; Автор: В.Н. Лазарев; - 95 лв.
65. LES TRESORS Dart des TERRES BULGARES 1965  -24 лв. 
66. LE ARTI A MONCZA NEL MCM 23; Author: Roberto Papini  - 30 лв. 
67. СЛАВЯНСКИ РЪКОПИСИ ОТ БРИТАНСКИЯ МУЗЕЙ И БИБЛИОТЕКА; Крипта „Александър Невски” 1977 - 40 лв. 
68. Бански художествен център - 20 лв. 
69. Faszination der Kultur BYZANZ; Author: von Ania Skliar 1967 -  40 лв.

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн