Кошница за пазаруване


Книга за изгонването на българите от Западна Тракия в периода 1919-1924 г.


Автор: Анастасъ Сп. Разбойниковъ
Анотация: Анастасъ Сп. Разбойниковъ. Обезбългаряването на Западна Тракия, 1919 - 1924. С.,1940 г.,Издава Тракийскиятъ наученъ институтъ, Библиотека "Тракия" № 12, 134 с.
Цена: 29 лв.  бр.


Детайлно описание:  В краткия предговор, авторът пише:

"...Книгата "Обезбългаряването на Западна Тракия" съдържа три раздела. В първите два е изложено накратко договорното и народностно положение на Западна Тракия и изгонването на българите от тая българска област. Третият раздел съдържа показания на западнотракийски българи, изгонени от родните им огнища. Повечето от показанията съм събрал през месеците Юли и Август 1924 г. на гара Свиленград и на пясъците на р. Арда, край гр. Кърджали, където по онова време пристигаха - измъчени и оголени, нашите бежанци. От тогава са и поместените в книгата снимки. По същото време бяха разпитани и някои бежанци в Пловдив и в Асеновград...след 1924 г. части от тази анкета бяха връчвани на видни европейски общественици, като Вандервелд и др.
Макар анкетата да е едно бледо и непълно представяне на страданията и изгонването на западнотракийските българи, мисля, че тя все ще ни даде една картина за тежкото близко минало и ще бъде полезна за днешното време..."

Книгата е в добро състояние, без липсващи страници и приложения, с много илюстративен материал - снимки, географски карти, списъци на бежанци и др. 

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн