Кошница за пазаруване


История

Страница от политическото ни Възраждане
Автор: Марко Д. Балабанов
Анотация: Понякога в забравените книги има повече истини от тези, които ни се предлагат в учебниците, христоматиите и злободневната преса. „Страница от политическото ни възраждане” е една от тях
Цена: 12.60 лв.  бр.

В Първата Световна война
Автор: Отокар Черни
Анотация: Мемоари
Цена: 13.50 лв.  бр.

СПАРТАК - Синът на Древна Тракия
Автор: Пла­мен Павлов, Ста­ни­мир Ди­мит­ров
Анотация: Паралелен текст на български и английски език. Пълноцветно издание, твърда корица, индивидуално пакетиране
Цена: 48 лв.  бр.

Орфей Тракиецът/ Orpheus, the Thracian
Автор: Валерия Фол
Анотация: Па­ра­ле­лен текст на бъл­гар­с­ки и ан­г­лийс­ки език, с ре­ зю­ме на ита­ли­ан­с­ки език. Пълноцветно издание, твърда подвързия, индивидуално пакетиране
Цена: 48 лв.  бр.

Българите и Французите/ Les Bulgares et les Francais
Автор: Авторски колектив
Анотация: Двуезична книга на български и френски език
Цена: 48 лв.  бр.

Българи и испанци. Bulgaros y Españoles
Автор: Вен­цис­лав Ни­ко­лов,
Анотация: Паралелен текст на български и испански език, пълноцветно издание, твърда подвързия. Индивидуално пакетиране
Цена: 48 лв.  бр.

Албум ТРАКИТЕ
Автор: Александър Фол и Валерия Фол
Анотация: Паралелен текст на български и английски език. Пълноцветно издание, твърда подвързия,индивидуално пакетиране. НЕ Е НАЛИЧНА
Цена: 60 лв.  бр.

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн