Кошница за пазаруване


Исторически архив, година VІ, кн.14 март-април 2008


Автор: Д-р Георги Генов - гл.редактор
Анотация: Исторически архив, година VІ, кн.14 март-април 2008 издава съвместно с „Вардар”, Торонто, г.ХV, кн.1 Да признаем Косово!
Цена: 15 лв.  бр.


Детайлно описание: “Разработката  е изградена върху изкючително богата база от историко-етнографска книжнина, почерпена от университета “Харвард” в гр.Кембридж, САЩ; документи от ЦДА, НА-БАН, бивш дом “Вл.Поптомов” (необработена); лични архиви от етнографски карти( сбирката на Македонските Патриотични Организации (МПО) във Форт Уейн, Индиана, САЩ; както и върху изобилната интерпретационна литература, засягаща интересуващия ни въпрос.”

Георги Генов

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн