Кошница за пазаруване


Иван Михайлов в обектива на полиция, дипломация, разузнаване и преса


Автор: Цочо Билярски
Анотация: Български мемоари и биографии, България след Освобождението до 1944г., Македония. Македонско движение; Издателство: УИ Св. Климент Охридски - 2006г.
Цена: 31 лв.  бр.


Детайлно описание: От включените в настоящата публикация документи могат да се получат нови ценни сведения за отношенията на Ив. Михайлов с представители на Третия райх.

Макар че някои сведения звучат абсолютно недостоверно (както напр. това за участието на Ив. Михайлов в Марсилския атентат) те осветляват до известна степен този важен и непроучен период от неговата дейност, като дават първостепенна информация на отношението на немската страна към Ив. Михайлов и др. дейци на ВМРО и към борбите им за освобождение на македонските българи. 

Особен интерес представляват и документите за опита да се обяви Македония за независима държава в дните между края на август и 8 септември 1944 г. и мястото на Ив. Михайлов в тази немска инициатива. Както се вижда от включените тук документи, тя е опит и на редица български представители да се запази поне част от постигнатото през войната. 

Документите се публикуват цялостно, без каквито и да било съкращения, като са посочени и номерата им според оригиналните им сигнатури. Там, където е било необходимо да се доразкрият съкратени думи и имена, съм използвал приетите в практиката квадратни скоби. 

Тъй като големите дипломатически рапорти, в докладваните теми са различни, са дадени само текстовете, отнасящи се до Ив. Михайлов и в някои случаи и за ВМРО, а изпуснатият текст е отбелязан с многоточие. Документите, които са на чужди езици, бяха преведени от Лиляна Ванова (от френски, английски и хърватски), ст Димитър Димитров (от полски), от Наум Кайчев (от френски) и Ива Бурилкова (от сръбски). 

Цочо БИЛЯРСКИ

 

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн