Кошница за пазаруване


Докога?


Автор: Радко Стоянчов
Анотация: Публицистичната проза на Радко Стоянчов, събрана в сборника "Докога"?, отразява хронологично отстояването на българската идея в Западните покрайнини на България в Сърбия
Цена: 10 лв.  бр.


Детайлно описание: Радко Стоянчов е един от създателите на Културноинформационния център (КИЦ) „Босилеград“ в Западните покрайнини. Той е поет, общественик, сатирик, автор, както на внушително поетическо творчество, така и на множество статии, пътеписи, притчи, фейлетони с оригинални послания и висока художествена стойност.

Книгата „Докога?“ на Радко Стоянчов събира заедно неговите произведения в проза – едни разпилени откъси от културното ни битие. Книгата е един своеобразен летопис на активното време на тачене, съхраняване и разпространяване на българската култура и духовност сред българите в Западните покрайнини и Сърбия и непримиримо нестихващо отстояване на българските ценности – език, култура, традиции. Тази книга ни помага да се самосъзнаем като българи, където и да сме по света.

Книгата „Догога?“ се издава по проект „Калейдоскопи на културата: София – Босилеград” на Програма 4: „Езиково многообразие, литература, издателска дейност и превод“ на Столична програма Култура“.
Жанр: Проза

http://www.7rays.bg/
 
Докога?  - Въпросът, който буди съвести
„Публицистичната проза на Радко Стоянович, събрана в сборника „До кога?”, отразява хронологично отстояването на българската идея в Западните покрайнини на България в Сърбия. От създаването на българския Културно-информационен център (КИЦ) в Босилеград през 1998 г. Радко Стоянович работи като негов съосновател и активен деятел, поет, общественик и публицист. В разнообразни прозаични жанрове творецът разкрива многопластовите измерения на проблемите на българското малциннство в забравената българска земя.

Следвайки хронологията на събитията, Радко Стоянович пише статии, фейлетони, притчи, пътеписи, аналитични наблюдения върху издадени книги на творци от Босилеградския край. Като културен посланик между България отсам и отвъд, Радко Стоянович провежда и публикува интервюта с общественици и творци от България, посещавали Босилеград във времето от създаването на КИЦ-а до днес, благодарение на над 10-годишното съдействие и сътрудничество със Столична община – София и Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

розаичният сборник „Докога?” е един хронологичен летопис на времето, изживяно в борба за българската идея и си кореспондира плътно с друг един летопис, не хронологичен, а мозаечен, който Поетът Радко Стоянчов изгради в поетическия си сборник „Ерогенна зона”, издаден в юбилейната за твореца 2014 г. 

Двете книги оформят много плътна и цялостна представа за живота на българина и българското общество, останали извън пределите на Родината по силата на срамния за Европа Ньойски диктат от 1919 г. Именно „останали извън”,  а не „прогонени”, като милиони български емигранти. 

По-тежката съдба се оказва именно тази: изконни българи в автохтонните им територии са обречени със съдбата на ничии, защото българската държава няма стратегия и национални приоритети за запазване и пребъдване на своя народ, а сръбската асимилира и подлага на духовно унищожение „чуждите” – българското малцинство от Покрайнините. Така, чрез мислителите и деятелите на българската идея Западните покрайнини се оказват Територия на българската Свяст! …”
 
 

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн