Кошница за пазаруване


Върховенството на правото, пряката демокрация и конституционализма


Автор: Галерия ''Класика''
Анотация: Д-р Атанас Славов - лекция


Детайлно описание: „Съвремената демокрация не е власт на народа. Тя никога не е била власт на народа. Тя е власт на правото, суверенитет на правото, а не на народа."

"Съвременният конституционализъм, колкото и да ни се иска на нас, не е монистичен. Аз като привърженик на някакви класически, либерални или консервативни идеи много бих искал модерната конституция да е преди всичко върховенство на правото и принципи, които никой не нарушава. Да, ама не се получава! Всъщност, стигаме до нещо много важно, без гражданското участие, без пряката демокрация все по-малко тези принципи се спазват. Защо? Защото институциите, които са призвани да ги спазват – институциите на така наречената представителна демокрация – все повече и повече са овладяни от интереси. Това са тъй наречените специални интереси, корпоративни интереси, а в българския случай – и олигархични интереси."
….
"Принципът на правовата държава изисква много повече от това институциите да са обвързани от принципите на правото и тяхното формално спазване. Институциите трябва да спазват правата на личността, да признават автономията на гражданското общество и нещо много важно – да имат съзнанието, че тези принципи и права не са функция на волята на институциите.”

Лекция, изнесена на 10.06.2016 г., Галерия-музей "Класика"
ул. Юрий Венелин № 32, 1142 Sofia, Bulgaria

За Атанас Славов: https://svobodnite.wordpress.com/abou...

"Атанас Славов е доктор по конституционно право (2009) и магистър по право (2003) на СУ „Св. Климент Охридски”. Д-р Славов преподава в същия университет (Катедра „Публична администрация” и „Европеистика” ). През 2016 г. защити докторат по право (консолидиране на демокрацията и политическата теология) в Университета на Глазгоу (Шотландия). Славов е специализирал конституционализъм и либерална политическа теория в Института за хуманитарни изследвания (САЩ), Университет Тилбург, Института за хуманитарни науки (Австрия), Теодор Хойс Акедемия (Германия). Неговите изследователски интереси и публикации са насочени към конституционното право и теория, пряката демокрация и гражданското участие, правото и религията, политическата теология. Автор на монографията “Върховенството на конституцията. Същност и гаранции” (ИК “Проф. Петко Венедиков”, София, 2010)."


 

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн