Кошница за пазаруване


Българските ордени и медали


Автор: Тодор Петров
Анотация: Военно издателство, София, 1982 г. Главно политическо управление на народната армия Национален военноисторически музей


Детайлно описание:

Изследването е направено на основата на неизползани до сега архивни материали, които се намират в Централния военен архив – Велико Търново, в Централния държавен исторически архив и в Централния държавен архив на Народна република България. Използвани са и публикуваните документи и литература по проучвания проблем, най-богата у нас колекция от български ордени и медали, събирана в продължение на повече от 65 години  и съхранявана понастоящем в Националния военноисторически музей.
Изданието се състои от две части – “Български ордени, знаци и медали (1878-1944 г.)” и “Български ордени и медали (1944-1981 г.)”. Отличията от двете части са подредени хронологически, по реда на учредяването им. За удобство на читателите са приложени и снимки на всики оредени, знаци и медали.

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн